Phòng Chat Sex

Theo đó, người đàn ông này đã bị bắt với tội danh điều hành những phòng chat liên quan đến việc buôn bán các video tình dục…